tag

Selasa, 23 November 2010

Logo Smansapatokbeusi

Logo smansapatokbeusi mempunyai makna tersendiri:
Merah putih             : lambang bendera bangsa Indonesia
Biru                         : Lambang lembaga pendidikan
Kuning emas            : Lambang tak ternilai harganya
buku & pena           :  pelajar yang selalu belajar
Bintang                    : berkeyakinan dan berketuhanan
Api yang bergolak   : semangat yang tak pernah padam
Tulisan                    : Karya utama eka mandiri bermakna usaha yang utama menyiapkan kemandirian siswa
Tulisan warna hitam : teguh pendirian
Berbentuk prisai      : pertahan lanjutan untuk membendung arus demoralisasi, membentengi sekaligus membina   mental peserta didiknyamakna secara keseluruhan yang ingin disampaikan kepada masyarakat  bahwa   smansapatokbeusi itu bercita-cita membentuk dan membangun  manusia yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa , berdedikasi untuk kemajuan bangsa melalui pendidikan ,sebagai lembaga penggodok candra dimuka para  pelajar yang semangatnya tak pernah padam, dan berupaya menjadi tameng penangkal demoralisasi akhlak anak bangsa sehingga menjadi manusia yang mandiri , bermartabat dan yang tak ternilai harganya.

Semoga makna yang tercurahkan dari logo smansapatokbeusi ini dapat menjadi doa untuk anak-anak didiknya sehingga berhasil sesuai dengan yang diharapkan , sukses mengarungi bahtera kehidupan , sukses menjadi pemimpin dan generasi penerus bangsa ,dan sukses menggapai ridho Allah Swt.
 

Smansapatokbeusi pada akhirnya berharap sukses menggapai cita-cita yang tertuang dalam makna yang tersurat dan yang tersirat dalam logonya yang terejawantahkan dalam program-program sekolah baik program jangka pendek,program jangka menengah, maupun program jangka panjangnya . Amiiin ya Robbal aalamiin.NB.
Logo dirancang oleh:
Rancang  manual / pemaknaan      : Subandi Samsumin
Rancang  Komputer                     : Adi Hidayat
Pamungkas rancang    Komputer  : Drs. Budi Utama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar